Zemní práce

Zemní práce-(ploty a oplocení,demolice objektu,opěrné zídky, chodníky a terénní úpravy)